Bildemontering - Mer detaljer gällande Bildemontering och bilskrotar


Bildemontering

Mer om Bildemontering

Bildemontering är ett utmärkt sätt att både skydda miljön och spara pengar åt samhället. Det viktiga är dock att bildemonteringen genomförs av en certifierad bildemonterare eller bilskrot.

De flesta vet inte om det men bildemontering och bilåtervinning är faktiskt en av de branscher som arbetat längst tid med återvinning och aktivt miljöarbete utan att själva veta om det. Bilar började återvinnas redan för nästa 100 år sedan eftersom det fanns många begagnade bildelar från bilar som skrotats som gick att använda som reservdelar till andra rullande fordon.

Eftersom det även finns mänga lastbilar i landet så finns det lastbilsskrotar som har specialicerat sig på att ta hand om skrotade lastbilar.Bilåtervinning

Bilåtervinning

Alla seriösa bildemonterare och bilåtervinnare är certifierade enligt krav något alla av följande certifieringar:

Det finns också en branschorganisation för bildemonterare och bilåtervinnare i Sverige som kallas Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och de har varit verksamma sedan 1961 för bilåtervinnare, bilskrotare och bildemonterare.

Skrotbilar som lämnas till bildemontering

Skrotbil och bildemontering

Antal bilar som lämnas för bildemontering på någon bilskrot varierar kraftigt över åren. Till exempel demonterades över 300.000 bilar år 2001 och mindre är 150.000 bilar 2008 och 2009. Generellt så har bildemonteringarna mindre att göra under lågkonjunktur eftersom antalet nya bilar på marknaden minskar vilket gör att fler skrotfärdiga bilar repareras.

Under de senaste åren så exporteras fler skrotbilar till andra länder där det fortfarande är lönsamt att reparera dem istället för att skrota bilarna. Detta är dock inte bra för miljön eftersom dessa bilar kommer att skrotas inom några år och då blir miljöbelastningen större än om bilarna demonteras hos en certifieras bildemontör i Sverige.